Behöver du komma i kontakt med oss?

Funderar du över något? Tveka inte på att kontakta oss eller någon av våra toastmadames!
Enklast sätt för att få kontakt med någon av oss är via sms, samtal eller mail.
Förutom detta har du även möjlighet att skriva till brudparet här nedan, så återkopplar vi så snart som möjligt.

Brudparet
Evelina; 076 26 21 437, Evelina_kauppinen@hotmail.com
Martin; 070 14 12 822, Martinahlin@hotmail.com

Toastmadames
Julia; 076 29 11 204, Julialethen@hotmail.com (hit anmäler du tal/spex osv, men du kan även ställa andra frågor som du inte vill ställa till brudparet)